2011/Jan/25

 
 
 
  

นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของสมาชิกในการได้รับที่พัก 3 คืน 4 วันแล้ว

สิ่งสำคัญคือบริษัทยังมอบผลตอบแทนให้กับสมาชิกในหลาย ๆ ทาง

รวมกันสูงถึง 72% จากรายได้ทั้งหมดของบริษัท สมาชิกจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่

ในการได้รับผลตอบแทนจากการทำธุรกิจกับ โกลบอล ริช คลับ อย่างที่ไม่เคยพบจากที่ใดมาก่อน

 

เมื่อสมาชิกผ่านกระดานแรก และกระดานที่สองสมาชิกจะได้รับรายได้

เป็นค่าคอมมิชชั่นจำนวน $400 และ $8,000 ซึ่งแผนการตลาดของบริษัท

ประกอบด้วยกระดาน 2 กระดานตามลำดับคือ Global Board และ Rich Boardกระดานที่ 1 Global Board
หลังจากทีท่านได้ผ่านการสมัครเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทเรียบร้อยแล้ว ชื่อของท่านจะปรากฎขึ้นทันทีในชั้นแรกของกระดานที่ 1 หรือ Global Board เรียงจากซ้ายไปขวา เมื่อกระดานเต็ม และแยกตัวออกตำแหน่งของคุณจะขยับขึ้นสู่ชั้นที่สูงขึ้นต่อไป นอกเหนือจากนั้นหากคุณได้รับสมัครสมาชิก 2 คนคุณยังสามารถก้าวผ่านสมาชิกอื่น ๆ ที่มีสมาชิกน้อยกว่าคุณไม่ว่าสมาชิกนั้น ๆ จะสมัครเข้ามาก่อนคุณนานเท่าไหร่ก็ตาม และเมื่อคุณผ่านกระดานแรกนี้ คุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นจำนวน $200 เป็นเงินสดใน E-Wallet และ E-Voucher มูลค่า $200 ทันทีกระดานที่ 2 Rich Board
หลังจากที่คุณออกจาการะดานแรกแล้ว ชื่อของคุณก็จะไปปรากฎอยู่ในกระดานที่สองร่วมกับที่ปรึกษาของคุณ และเมื่อคุณออกจากกระดานนี้คุณจะได้รับคอมมิชชั่นสูงถึง $8,000 ใน E-Wallet ของคุณทันที ที่พิเศษกว่านั้น คุณยังสามารถวนกลับเข้ามาสู่กระดานที่สอง และรับเงินรอบใหม่อีกโดยไม่จำกัดจำนวนรอบตลอดการทำธุรกิจของคุณ

 

       เมื่อคุณออกจากกระดานที่สองแล้ว ขณะนี้คุณได้เปิดโอกาสให้ตัวเองในการรับรายได้ทางที่สองเพิ่มอีกทางนั่นคือ รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ซึ่งเริ่มจาก 3% และสูงสุดถึง 10% จากการขยายธุรกิจของคุณ รายได้จากค่าลิขสิทธิ์นี้จะคำนวณจากการรับสมัครสมาชิกใหม่ทุก ๆ คนในองค์กรของคุณ โดยไม่จำกัดชั้นลึก และจะจ่ายให้กับสมาชิกทุก ๆ เดือนนั่นหมายถึง คุณสามารถคาดคะเนรายได้ต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๆ เดือนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกจากกระดานในเดือนนั้น ๆ ก็ตาม

 


       

       เป็นที่ทราบกันดีว่าการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตอันไร้พรมแดนในยุคนี้ ช่วยให้การทำธุรกิจต่าง ๆ สามารถขยายตัวไปสู่ทุกภูมิภาคในโลกนี้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เราได้ตระหนักถึงความสำเร็จที่จะมาถึงในการขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกของสมาชิกทุกท่าน และจากการทุ่มเทการทำงานนี้บริษัทได้จัดเตรียมรายได้ทางที่สามให้กับสมาชิกในตำแหน่ง International Presedent เป็นจำนวน 2 % จากรายได้ทั้งหมดทั่วโลกของบริษัท โดยเฉลี่ยส่วนแบ่งจำนวนนี้ให้กับสมาชิกผู้มีคุณสมบัติครบทุกท่านทั่วโลกในทุก ๆ เดือน

 

       นอกเหนือจากความสำเร็จทั้งหลายที่สมาชิกได้รับจากการร่วมธุรกิจ และความทุ่มเทในการทำงานของสมาชิกทุกท่าน บริษัทขอมอบรางวัลให้กับสมาชิกอีกทางหนึ่งนั่นคือ Reward Platinum สำหรับสมาชิกผู้ที่ได้รับ Commission จากกระดานที่สองหรือ Rich Board จำนวน 5 ครั้ง 10 ครั้ง และ 15 ครั้ง ตามลำดับดังนี้:

  • สมาชิกผู้ที่ออกจากกระดาน Rich Board 5 ครั้งจะได้รับ Reward Platinum จำนวน $5,000
  • สมาชิกผู้ที่ออกจากกระดาน Rich Board 10 ครั้งจะได้รับ Reward Platinum จำนวน $15,000
  • สมาชิกผู้ที่ออกจากกระดาน Rich Board 15 ครั้งจะได้รับ Reward Platinum จำนวน $20,000

Comment

Comment:

Tweet